“БЕЛА ТРЕЙД” ООД

СЕ ЗАНИМАВА С

производство на арматурни заготовки за строителството. Фирмата извършва и дистрибуция на материали за строителството.

На територията на фирмата е обособен открит цех за производство на арматурни заготовки и склад за строителни материали.