За нас

фирма

“БЕЛА ТРЕЙД” ООД

Основна дейност на фирмата е производство на арматурни заготовки за строителството, PVC и алуминиева дограма . Фирмата извършва и дистрибуция на материали за строителството.

В своето съществуване екипът на“БЕЛА ТРЕЙД” ООД е изградил своята производствена база със съвременни машини, съоръжения и механизация , висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал и отлична технологична организация.

Особеностите на производственият процес са наложили вложения в техническото оборудване, обезпечаване безопасността на работа и създаване на условия за постепенно увеличаване на производствените мощности и обеми.

От м.февруари 2007г. до момента фирмата е сертифицирана  в съответствие с процедурите на TUV – CERT  и прилага система за управление на качеството  в съответствие с европейския стандарт ISO 9001:2008.

Прецизността на работата е допълнена от нов уникален програмен продукт “MACS2000” подпомагащ дейностите складиране, поръчки, изчисляване на количества, експедиция и фактуриране на арматурни  заготовки.

На територията на фирмата е обособен открит цех за производство на арматурни заготовки и закрит цех за производство PVC дограма , алуминиева дограма .

Открития цех за арматурни заготовки е оборудван със специализирани машини за рязане и огъване на стоманени профили и арматура /в т.ч. автоматична програмируема машина TWINMASTER 12S/  с обем на производството около  700 т. месечно.

На територията на обекта е разположен кулокран SAEZ TL55  с товароподемност 5т, който обслужва дейността по производството на арматурни заготовки.

Цеха за  PVC и алуминиева дограма  е оборудван със модерна съвременна технологична линия за производство, включваща  двуглава лепачка , двуглав циркуляр,  челна фреза,  копир фреза,  лепачка, двуглава зачистваща фреза , автоматичен циркуляр , компресор и други с капацитет около 400кв.м. дограма на месец.

 Късите и разумни срокове за изпълнение, качеството на производствения и търговски процес, индивидуалният подход и уважение към всеки отделен клиент, прецизната организация по доставка, изработка, транспортиране, всичко това допринася за налагането на фирма “БЕЛА ТРЕЙД” ООД, като надежден партньор символ на качество, прецизност и коректност.